Tlumočení a překlad

www.kstcr.cz
Komora soudních tlumočníků České republiky

www.jtpunion.org
Jednota tlumočníků a překladatelů České republiky

www.askot.cz
Asociace konferenčních tlumočníků v České republice ASKOT

SP&T - Překlady

Průvodcovská činnost

Jako člen Asociace průvodců České republiky (www.asociacepruvodcu.cz ) organizuji a doprovázím zájezdy po Česku. Spolupracuji např. s cestovní společností Česká setkání (www.boehmen-reisen.cz ) nebo se sborem paní Heike Scholl-Braun (www.stimmbildung-gesang.de), která v Jihočeském regionu již několik let záslužně pořádá benefiční koncerty.

Hotel Šumava

Rád Vás uvítám v našem rodinném podniku – hotelu Šumava (www.hotel-sumava.cz ).© 2003 - INSTUDIO