Komora soudních tlumočníků ČR

 

Asociace průvodců ČR

Mag. phil. Jiří FRANC
Soudní tlumočník německého jazyka
Člen "Komory soudních tlumočníků České republiky"

všeobecné základní (ZŠ Vyšší Brod) a střední vzdělání (gymnázium Beroun a gymnázium Český Krumlov, maturitní zkouška v roce 1992) (Česká republika)

1988-1993 externí průvodce turistů národní kulturní památkou cisterciácký klášter Vyšší Brod www.ckrumlov.cz/cz1250/region/histor/i_klasvb.htm

1992-1993 pedagogické vysokoškolské studium oborů němčina a dějepis na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích www.jcu.cz (Česká republika)

1994-2001 diplomové vysokoškolské studium oborů německá filologie a historie na Univerzitě Parise Lodrona v Salcburku www.ubs.sbg.ac.at (Rakousko)

1998-1999 výuka češtiny jako cizího jazyka na večerní škole pro dospělé (mimoškolní vzdělávání - Volkshochschule) Freilassing (Německo)

2001 Všeobecná státní jazyková zkouška z němčiny

od roku 2001 aktivní tlumočnická a překladatelská činnost

v roce 2001 a 2002 účast na seminářích „Rakouského svazu soudních tlumočníků“ www.gerichtsdolmetscher.at ve Vídni

od roku 2002 soudní tlumočník jazyka německého jmenovaný Krajským soudem v Českých Budějovicích, člen „Komory soudních tlumočníků České republiky“ www.kstcr.cz

od roku 2002 doktorandské studium filozofie v oboru historie na Univerzitě Parise Lodrona v Salcburku www.ubs.sbg.ac.at (Rakousko)


© 2003 - INSTUDIO